Project Leefsamen start inschrijvingen

In samenwerking met de gemeente Nuenen en glasvezel coöperatie Ons Net Nuenen start Leefsamen een project om de veiligheid van zelfstandig wonende senioren te verbeteren. Het project voorziet in slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk. Dit zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Vanaf 31 mei tot 21 juni 2018 kunnen deelnemers zich inschrijven voor deze proef. In totaal kunnen vijftig zelfstandige senioren die een glasvezel internetverbinding hebben meedoen. Vanaf 21 juni worden de woningen van de deelnemers voorzien van slimme sensoren.

Veiligheid en zorg

Veel ouderen voelen zich soms onveilig. Ze zijn bang dat ze na een val pas na lange tijd gevonden worden of bij brand niet tijdig hun huis kunnen verlaten. Het is landelijke problematiek die door de Brabantse veiligheidsregio’s op een unieke wijze opgepakt is door zorg en veiligheid te koppelen. Caroline van Brakel, wethouder in Nuenen, is blij met deze aanpak. “De voordelen van techniek worden slim gekoppeld aan een netwerk van verantwoordelijke burgers”. Bas van der Kolk, één van de initiatiefnemers van Leefsamen, vult aan met een ander pluspunt: “Het organiseren van hulp bij een melding heeft een deel van de ouderen uit hun sociaal isolement gehaald. Ze hebben weer contact met mensen in de buurt”.

Hoe werkt het?

De woningen van de deelnemende senioren worden uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Via het glasvezelnetwerk van Ons Net wordt bij een alarm de sociale omgeving geïnformeerd. Rookmelders bijvoorbeeld signaleren een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak. Bewegingssensoren registreren een bepaalde tijd geen beweging in de woning, wat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt niet alleen een lokale alarmcentrale gebeld, maar ook bijvoorbeeld een buurman of familielid dat in de buurt woont. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert. Tegelijk met deze melding wordt, indien gewenst, relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd, zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Deelnemen

Mensen die willen deelnemen aan de proef in Nuenen kunnen gratis en vrijblijvend de dienst testen. De set met sensoren wordt gratis geleverd en geïnstalleerd. Gedurende 6 maanden zijn de alarmeringen eveneens gratis. Na die periode kunnen deelnemers zelf beslissen of ze de dienstverlening voortzetten. Meer informatie vindt u op www.leefsamen.nl

Het project van Leefsamen in Nuenen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nuenen en de Coöperatie OnsNet Nuenen. De coöperatie behartigt de belangen van de leden van het glasvezelnetwerk in Nuenen. Het stelt zich daarbij onder andere ten doel om de innovatieve mogelijkheden die zich voordoen, te onderzoeken. Ook vindt de coöperatie dat het een maatschappelijke rol te vervullen heeft, die in het verlengde ligt van de innovatie. Leefsamen is een project dat daar naadloos bij aansluit.

Jack Adams

Tot onze ontsteltenis hebben wij het bericht gekregen dat Jack Adams, lid van de ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen, is overleden.

We verliezen in Jack een buitengewoon toegewijd lid van de ledenraad, die vanuit een brede maatschappelijke belangstelling met deskundigheid de ledenbelangen in de CONN heeft behartigd.

We denken aan hem vooral als een aardig mens, attent en belangstellend.

Namens de Coöperatie condoleert het bestuur de familie.

Veel sterkte.

Edutel staakt zakelijke dienstverlening

Edutel BV heeft via een brief zijn zakelijke klanten in Nuenen op de hoogte gesteld van de beëindiging van de dienstverlening. In navolging van de beëindiging van de diensten van OnsBrabantNet heeft KPN, als eigenaar, besloten ook te stoppen met het merk Edutel.

Alle klanten die gebruik maakten van diensten van Edutel (via de glasvezelverbinding) hebben een brief gekregen waarin staat beschreven dat de dienstverlening ophoudt. Het bedrijf houdt zich daarbij aan de wettelijke opzegtermijn van drie maanden en stopt daarom per 1 juli 2018.

Edutel BV geeft aan dat klanten zelf een nieuwe serviceprovider kunnen gaan zoeken, maar dat zij desgewenst een aanbod van S-IP kunnen aanvragen. S-IP kan zakelijke gebruikers een aanbod op maat leveren als de Edutel-klanten het contactformulier op de site van Edutel invullen, zoals hen ook is aangegeven in de persoonlijke brief.

Tot slot geeft Edutel aan dat klanten die eerder dan 1 juli overstappen naar een andere aanbieder geen abonnementsgeld meer hoeven te betalen vanaf moment van overstappen. De opzegtermijn van drie maanden vervalt in dat geval.

Vragen over het overzetten naar KPN

KPN is abonnees die diensten afnamen van OnsBrabantNet in Nuenen aan het overzetten. Dat geldt voor alle abonnees die eerst bij OnsBrabantNet zaten en nu het aanbod van KPN afnemen. De afgelopen maanden hebt u brieven ontvangen met betrekking tot deze overgang en wellicht hebt u een informatiebijeenkomst in het Klooster bijgewoond.

Het is heel goed mogelijk dat u vragen hebt over deze overgang naar KPN. Wellicht hebt u vragen over het juist aansluiten van alle apparatuur, over of de e-mail blijft werken, over of alle apparaten het nog blijven doen, er kunnen nog heel veel vragen spelen.

Het gaat om uw abonnement bij KPN. De Coöperatie OnsNet Nuenen kan u daarin slechts doorverwijzen. KPN helpt u graag en wil alle vragen beantwoorden.

Hebt u vragen over de diensten, de apparatuur, de monteur, de radio- of tv-zenders, de WiFi? Of vragen over andere zaken? Dan kunt u telefonisch of online om hulp vragen. Voordat de monteur bij u is geweest om de overgang te regelen is het telefoonnummer 040-7807878 (OnsBrabantNet), na dat moment is het 0800-0402 (KPN).

Online kunt u terecht op www.kpn.com/klantenservice of via Mijn KPN.

Tot slot: vanwege alle werkzaamheden die KPN in Nuenen aan het uitvoeren is, kan er soms sprake zijn van een trage verbinding of zelfs een korte storing op internet, tv, radio of telefonie. KPN heeft de CONN verzekerd dat dit altijd van tijdelijke aard is.

Live beelden van de ijsbaan

Sinds begin maart hangt er een camera bij de ijsbaan bij de molen. Op http://nuenen.kijkjesamen.nl kunt u live zien hoe er geschaatst en gespeeld wordt op de tijdelijke ijsbaan. De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft deze camera en de site, in samenwerking met de Lokale Omroep Nuenen (LON), LeefSamen en Axis Communicatie, mogelijk gemaakt.

KPN organiseert extra informatiesessies i.v.m. migratie

Er zijn twee wijzigingen met betrekking tot de informatiesessies die KPN en OnsBrabantNet organiseren in het Klooster in verband met de migratie.

De sessie van 6 februari is helaas komen te vervallen.

KPN en OnsBrabantNet organiseren daarentegen twee extra sessies op 15 februari. Deze vinden plaats om 14.30 uur en om 19.00 uur.

In het Klooster zijn op die dat mensen aanwezig die u persoonlijk te woord kunnen staan met betrekking tot de migratie.

Informatiesessies m.b.t. migratie van OnsBrabantNet naar KPN

Deze zomer heeft OnsBrabantNet aangekondigd dat haar dienstverlening wordt overgenomen door KPN. Binnenkort zal dit ten uitvoer worden gebracht. OnsBrabantNet heeft u daarover een brief gestuurd waarin de gang van zaken staat beschreven. Het is belangrijk voor een goede overgang en continuïteit van uw aansluiting op het glasvezelnetwerk dat u goed geïnformeerd wordt over de komende migratie.

Naast de brieven die u van KPN, OnsBrabantNet en de CONN ontvangt, kunt u op de volgende data in het Klooster terecht. Op die dagen heeft KPN informatiesessies en zijn er mensen aanwezig die u persoonlijk te woord kunnen staan met betrekking tot de migratie.

U kunt de volgende dagen terecht:

30 januari 13.00 – 16.00 uur (sessie om 14.00 uur)

1 februari 13.00 – 21.00 uur (sessies om 14.00 en 19.00 uur)

3 februari 10.00 – 16.00 uur (sessies om 11.00 en 14.00 uur)

6 februari 13.00 – 16.00 uur (sessie om 14.00 uur)

15 februari 14.00 – 21.00 uur (sessies om 14.30 en 19.00 uur)

Beleidsplan 2018-2021

Tijdens de ledenraadvergadering op 14 december 2017 heeft het bestuur van de Coöperatie OnsNet Nuenen het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 gepresenteerd. U kunt de presentatie CONN meerjarenbeleidsplan 2018-2021 downloaden.

Klantenprovider OnsBrabantnet over naar KPN netwerk

De directie van Onsbrabantnet heeft aan de Coöperatie OnsNet Nuenen laten weten dat alle klanten die nu gebruik maken van het netwerk en de diensten van OnsBrabantnet in de nabije toekomst worden aangesloten op het netwerk en de diensten van KPN. De naam OnsBrabantnet zal dan verdwijnen. De Coöperatie Onsnet Nuenen (mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk in Nuenen) is en blijft een zelfstandige coöperatie van en voor Nuenenaren.

De overgang naar het KPN netwerk brengt ook een flinke modernisering van het Nuenense glasvezelnetwerk met zich mee. Hierdoor kunnen in de toekomst nog snellere en andere diensten aangeboden worden. De Coöperatie is in goed overleg met KPN om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle klanten krijgen een voorstel van KPN maar zijn natuurlijk ook vrij om een andere glasvezelprovider te kiezen. Kijk voor alle aanbieder op uw adres op: www.eindelijkglasvezel.nl

 

Hieronder het persbericht van OnsBrabantnet:

Sinds 2012 is OnsBrabantNet al onderdeel van KPN en werken wij nauw met hen samen. Een hoge klanttevredenheid bevestigt het positieve effect hiervan op onze dienstverlening. Ook in de toekomst willen wij onze klanten het beste kunnen bieden. In de veranderende markt kan KPN daar als grootste telecomaanbieder van Nederland beter in voorzien. OnsBrabantNet brengt daarom de komende jaren zijn klanten over naar het netwerk en de diensten van KPN.

Zorgeloos over

Ons team begeleidt de overgang met toewijding, in samenwerking met KPN. Wij vinden het belangrijk dat zo’n verandering voor de klant zorgeloos verloopt. Daarom gaan wij stapsgewijs te werk. Wij starten met een klein aantal klanten om de overgang te toetsen en later voor meer klanten mogelijk te maken.

Voorlopig verandert er niets

Op den duur gaan al onze klanten over naar KPN, maar voor de meeste klanten verandert er voorlopig niets. Zij kunnen gewoon hun huidige diensten blijven gebruiken en hoeven niets te doen. Wanneer er voor klanten iets wijzigt, dan informeren wij ze daar persoonlijk over.

Glasvezel blijft glasvezel

Als het zover is, worden klanten aangesloten op het betrouwbare glasvezelnetwerk van KPN. Alle voordelen van glasvezel blijven daarmee behouden. Maar dan wel op een netwerk dat continu verder ontwikkelt, zodat klanten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de beste kwaliteit.

Wat vertrouwd is, blijft

Eigenlijk blijven onze klanten gewoon klant, maar dan direct bij ons moederbedrijf. Daarom krijgen klanten geen nieuw jaarcontract. Ze zitten nergens aan vast. Bovendien behouden klanten hun bestaande OnsBrabantNet e-mailadressen.

De klant gaat erop vooruit

Wij bieden straks iedere klant individueel een passend abonnement bij KPN aan. Uiteraard kunnen klanten ook een ander pakket samenstellen. Ons uitgangspunt is dat de klant erop vooruitgaat. Met aantrekkelijke nieuwe diensten, die de klant kan combineren voor extra voordeel zoals “KPN Compleet”. Maar ook een klantenservice die dag en nacht klaarstaat. En met speciale kortingen voor onze klanten streven wij naar een abonnementstarief dat bij overgang gelijk blijft of zelfs voordeliger wordt.