De coöperatie

Impressie Nuenen 4OnsNet Nuenen is een coöperatie. Iedereen die aangesloten is op het glasvezelnetwerk van de coöperatie is lid van de coöperatie. De coöperatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle leden.

Sterk netwerk
Doordat de coöperatie de krachten van alle leden bundelt, staan we sterker dan een consument alleen. Als mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk in Nuenen houdt de coöperatie scherp in de gaten wat er met het netwerk gebeurt. We houden toezicht op het gevoerde beleid van de exploitant, controleren diens jaarrekening en hebben stemrecht bij de benoeming van zijn bestuurders. We zien erop toe dat het glasvezelnetwerk met de bijbehorende installatie perfect functioneert en onderhouden wordt en de diensten tegen concurrerende tarieven worden aangeboden.

Up-to-date
De coöperatie stelt zich als doel op de hoogte te blijven van wat er in de wereld speelt op het gebied van glasvezel en de mogelijkheden daarvan. We lichten de leden via deze website in over bestaande en nieuwe mogelijkheden, zodat we samen kunnen komen tot een optimaal dienstenpakket voor gebruikers van het netwerk. Waar dat mogelijk en wenselijk is, bevorderen we vernieuwende dienstverlening via het glasvezelnetwerk. Bovendien stimuleren we initiatieven voor digitale dienstverlening op het gebied van cultuur, zorg en welzijn binnen de Nuenense gemeenschap.