Coöperatie OnsNet Nuenen

OnsNet Nuenen is een coöperatie en als u inwoner bent van de gemeente Nuenen, is de kans groot dat u lid bent. Iedereen die aangesloten is op het glasvezelnetwerk van de coöperatie is lid van de coöperatie. De coöperatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle leden.

De coöperatie bestaat uit een bestuur en ruim 7.500 leden die worden vertegenwoordigd door de ledenraad. Doordat de coöperatie de krachten van alle leden bundelt, staan we sterker dan een consument alleen. Als mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk in Nuenen houdt de coöperatie in de gaten wat er met het netwerk gebeurt. We houden toezicht op het gevoerde beleid van de exploitant, dat is NEM Nuenen, controleren diens jaarrekening en hebben stemrecht bij de benoeming van zijn bestuurders. We zien erop toe dat het glasvezelnetwerk met de bijbehorende installatie perfect functioneert en onderhouden wordt en de diensten tegen concurrerende tarieven worden aangeboden.

Op deze pagina’s vindt u informatie en uitleg over:

  • de missie, de visie en het doel van de coöperatie
  • wat de coöperatie voor u en de samenleving doet
  • het bestuur en de ledenraad
  • exploitant NEM Nuenen

Hoe is de coöperatie te bereiken?

De coöperatie kent geen dagelijkse werkzaamheden en geen kantoor, maar is vanzelfsprekend wel bereikbaar. U kunt via het contactformulier in contact komen met OnsNet Nuenen.

Voor de goede orde: de coöperatie kan u niet helpen met storingen of vragen over instellingen van internet, televisie of telefonie. Daarvoor kunt u terecht bij uw serviceprovider.