Afspraken met leveranciers

De Coöperatie OnsNet Nuenen exploiteert het netwerk niet zelf en biedt ook geen diensten aan, maar laat dit doen door de exploitatiemaatschappij. Wij kunnen dus ook eventuele storingen in de glasvezeldiensten of klachten niet zelf oplossen. Wel maken we met de exploitant afspraken over de gewenste kwaliteit van het netwerk, over heldere communicatie en een goede klachtenbehandeling.