Wat is OnsNet Nuenen?

OnsNet Nuenen is een coöperatie en als u inwoner bent van de gemeente Nuenen, is de kans groot dat u lid bent. Iedereen die aangesloten is op het glasvezelnetwerk van de coöperatie is lid van de coöperatie. De coöperatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle leden. Meer uitleg vindt u hier.

Wat is het verschil tussen OnsNet Nuenen en OnsBrabantNet?

OnsBrabantNet is een service provider die internet, tv en telefonie aanbiedt over het glasvezelnetwerk.

OnsNet Nuenen is de naam van de coöperatie die de belangen behartigt van de Nuenenaren die gebruik maken van hun glasvezelaansluiting.

De namen kunnen voor verwarring zorgen omdat OnsBrabantNet in de eerste jaren na de realisatie van het netwerk ook OnsNet Nuenen heette. Er waren er dus twee: de belangenbehartiger en de service provider.

In de eerste jaren na de realisatie van het netwerk konden inwoners van Nuenen nog niet kiezen uit verschillende service providers. Iedereen die gebruik maakte van het glasvezelnetwerk, deed dat automatisch via de service provider OnsNet Nuenen (nu dus OnsBrabantNet). Tegenwoordig is er een ruime keuze uit service providers, zodat u zelf kunt beslissen welk aanbod het beste bij u past.

Wat is NEM Nuenen?

NEM Nuenen staat voor Netwerk Exploitatie Maatschappij Nuenen en is de partij die het glasvezelnetwerk exploiteert. De coöperatie is voor 95 procent aandeelhouder van NEM Nuenen. Meer uitleg vindt u hier.

Ik ben toch mede-eigenaar van het netwerk?

Dat klopt, althans als u inwoner bent van de gemeente Nuenen en diensten afneemt over de glasvezelaansluiting in uw woning. U bent dan lid van de coöperatie. Deze behartigt uw belangen.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap van de coöperatie is gratis. U bent lid als u diensten afneemt via het glasvezelnetwerk. U betaalt daarvoor enkel aan de service provider.

Wat is de ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen. Hij houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Ook is de ledenraad bevoegd de statuten van de coöperatie te wijzigen. Meer uitleg vindt u hier.

Op welke manier worden leden van de coöperatie Onsnet Nuenen betrokken bij de activiteiten van de coöperatie?

De leden kunnen daarvoor terecht bij de ledenraad.

Wat is de rol van Reggefiber?

Reggefiber bezit 5 procent van de aandelen in NEM Nuenen, waaronder de prioriteitsaandelen. Reggefiber, tegenwoordig onderdeel van KPN, heeft met een financiële injectie ervoor gezorgd dat het netwerk kon worden gerealiseerd nadat bleek dat het budget van de overheid niet toereikend bleek. Een groot voordeel van de samenwerking met Reggefiber is dat dit bedrijf de kennis en kunde heeft om complexe netwerken te exploiteren en om te innoveren. Meer uitleg vindt u hier.

Wat is de rol van KPN?

KPN heeft enkele jaren geleden 100 procent van de aandelen van Reggefiber overgenomen. Daarmee is KPN mede-eigenaar van NEM Nuenen. KPN biedt tevens diensten aan over het netwerk en is dus ook service provider.

Uit welke service providers kan ik kiezen?

Sinds enkele jaren heeft u een ruime keuze, waarbij er soms nieuwe partijen bijkomen en er ook weer afvallen. Door uw postcode in de geven bij eindelijkglasvezel.nl ziet u uit welke providers en welke pakketten u kunt kiezen.

https://www.eindelijkglasvezel.nl/

Er is een storing. Ik kan niet bellen, tv kijken of internetten (e-mailen, internet openen, etc.). Wat moet ik doen?

De Coöperatie OnsNet Nuenen kan geen storingen oplossen. Dit is de taak van uw service provider. Heeft u een storing of een vraag dan kunt u contact opnemen met uw provider. 

Wat is de rol van Ziggo?

Ziggo biedt geen diensten aan via glasvezel.