31 mei 2018

Project Leefsamen start inschrijvingen

In samenwerking met de gemeente Nuenen en glasvezel coöperatie Ons Net Nuenen start Leefsamen een project om de veiligheid van zelfstandig wonende senioren te verbeteren. Het project voorziet in slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk. Dit zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Vanaf 31 mei tot 21 juni 2018 kunnen deelnemers zich inschrijven voor deze proef.…

Lees verder
24 april 2018

Jack Adams

Tot onze ontsteltenis hebben wij het bericht gekregen dat Jack Adams, lid van de ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen, is overleden. We verliezen in Jack een buitengewoon toegewijd lid van de ledenraad, die vanuit een brede maatschappelijke belangstelling met deskundigheid de ledenbelangen in de CONN heeft behartigd. We denken aan hem vooral als een aardig mens, attent en belangstellend.…

Lees verder
13 maart 2018

Vragen over het overzetten naar KPN

KPN is abonnees die diensten afnamen van OnsBrabantNet in Nuenen aan het overzetten. Dat geldt voor alle abonnees die eerst bij OnsBrabantNet zaten en nu het aanbod van KPN afnemen. De afgelopen maanden hebt u brieven ontvangen met betrekking tot deze overgang en wellicht hebt u een informatiebijeenkomst in het Klooster bijgewoond. Het is heel goed mogelijk dat u vragen…

Lees verder
3 maart 2018

Live beelden van de ijsbaan

Sinds begin maart hangt er een camera bij de ijsbaan bij de molen. Op http://nuenen.kijkjesamen.nl kunt u live zien hoe er geschaatst en gespeeld wordt op de tijdelijke ijsbaan. De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft deze camera en de site, in samenwerking met de Lokale Omroep Nuenen (LON), LeefSamen en Axis Communicatie, mogelijk gemaakt.

Lees verder
3 februari 2018

KPN organiseert extra informatiesessies i.v.m. migratie

Er zijn twee wijzigingen met betrekking tot de informatiesessies die KPN en OnsBrabantNet organiseren in het Klooster in verband met de migratie. De sessie van 6 februari is helaas komen te vervallen. KPN en OnsBrabantNet organiseren daarentegen twee extra sessies op 15 februari. Deze vinden plaats om 14.30 uur en om 19.00 uur. In het Klooster zijn op die dat…

Lees verder
14 januari 2018

Informatiesessies m.b.t. migratie van OnsBrabantNet naar KPN

Deze zomer heeft OnsBrabantNet aangekondigd dat haar dienstverlening wordt overgenomen door KPN. Binnenkort zal dit ten uitvoer worden gebracht. OnsBrabantNet heeft u daarover een brief gestuurd waarin de gang van zaken staat beschreven. Het is belangrijk voor een goede overgang en continuïteit van uw aansluiting op het glasvezelnetwerk dat u goed geïnformeerd wordt over de komende migratie. Naast de brieven…

Lees verder