27 mei 2019

Geslaagd Avondje Conn

Nog altijd kijkt technologisch Nederland met een gezonde vorm van jaloezie naar het glasvezelnetwerk in Nuenen. Het is op basis van de dekking al lang niet meer uniek, maar het feit dat nog altijd drie op de vier Nuenense huishoudens daadwerkelijk gebruik maakt van het netwerk, is ongekend in Nederland. En de wil om er gezamenlijk meer mee te doen,…

Lees verder
20 mei 2019

22 mei 2019 – Avondje Conn

De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) organiseert een bijeenkomst voor haar leden om hen te informeren over de activiteiten en projecten die met medewerking van de Conn zijn en worden ontwikkeld in Nuenen. Woensdag 22 mei, vanaf 19.30 uur Het Klooster, Nuenen Kijk voor het programma op Avondje Conn. Wij nodigen u van harte uit en zien u graag in het…

Lees verder
4 januari 2019

Nieuwsbrief december 2018

Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het gebruik van het netwerk nergens zo hoog als in Nuenen. In onze gemeente maakt ongeveer driekwart van alle huishoudens gebruik van het lokale netwerk. Daar zijn we trots op. De Coöperatie OnsNet Nuenen stelt…

Lees verder
4 januari 2019

Nieuwe voorzitter en leden in Ledenraad

Met ingang van 12 december 2018 is, tijdens de ledenraadvergadering, Jan Zwaan officieel benoemd tot voorzitter van de Ledenraad. Jan zal de komende drie jaar voorzitter zijn, waarna het mogelijk is om nog twee maal drie jaar door te gaan. Jan neemt de voorzittershamer over van Piet Bartholomeus, die in de loop van 2018 aftrad nadat zijn maximale termijn was…

Lees verder
31 mei 2018

Project Leefsamen start inschrijvingen

In samenwerking met de gemeente Nuenen en glasvezel coöperatie Ons Net Nuenen start Leefsamen een project om de veiligheid van zelfstandig wonende senioren te verbeteren. Het project voorziet in slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk. Dit zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Vanaf 31 mei tot 21 juni 2018 kunnen deelnemers zich inschrijven voor deze proef.…

Lees verder
24 april 2018

Jack Adams

Tot onze ontsteltenis hebben wij het bericht gekregen dat Jack Adams, lid van de ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen, is overleden. We verliezen in Jack een buitengewoon toegewijd lid van de ledenraad, die vanuit een brede maatschappelijke belangstelling met deskundigheid de ledenbelangen in de CONN heeft behartigd. We denken aan hem vooral als een aardig mens, attent en belangstellend.…

Lees verder