ShareCare

29 januari 2018/ Geschreven door Erik Compter

ShareCare is een handige app waarin de zorg rondom een persoon op één overzichtelijke centrale plek kan worden gecoördineerd. De app is bedoeld voor mantelzorgers en alle andere mensen die samen de zorg voor één of meerdere mensen op zich nemen.

In de app kunnen familie, buren, vrienden en alle andere mensen die zorgen voor iemand, samen in de zorgtaken voorzien. De zelf samen te stellen groep heeft een gezamenlijke agenda waarin bijvoorbeeld bezoek kan worden verdeeld en eventuele afspraken bij huisarts, ziekenhuis of andere instellingen kan worden bijgehouden.

Ook voorziet de app in een veilige chatfunctie. Hiermee kan de groep communiceren en er kan bijvoorbeeld aan alle deelnemers worden aangegeven wat een arts heeft gezegd.

De applicatie is beschikbaar op telefoon, tablet en computer.

Ehealth past bij doelstellingen CONN

Uit maatschappelijk oogpunt en vanwege het streven naar innovatieve oplossingen rondom het glasvezelnetwerk heeft de CONN de zich ten doel gesteld om het initiatief te nemen met betrekking tot eHealth. Dit is een samenvattende term met betrekking tot het leveren van online diensten (bijvoorbeeld via computer, smartphone, tv of tablet) op het gebied van gezondheidszorg. ShareCare is bij uitstek een voorbeeld van een toepassing die toegankelijk is en die de zorgtaak door middel van elektronische hulpmiddelen verbetert.

De CONN werkt met Simac HealthCare en de gemeente Nuenen aan het project ShareCare in onze gemeente. ShareCare is een product van Simac HealthCare.