Wat is de ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen. Deze raad houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Ook is de ledenraad bevoegd de statuten van de coöperatie te wijzigen. Meer uitleg vindt u hier.