Brass Band Nuenen en de CONN werken samen voor project MARGOT

Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022 vindt de uitvoering plaats van MARGOT, de muzikale toneelvoorstelling over het liefdesverhaal van Margot Begemann en Vincent van Gogh. Brass Band Nuenen is de initiatiefnemer en organiserende partij van MARGOT. Door de samenwerking aan te gaan met de Coöperatie OnsNet Nuenen krijgt de uitvoering nóg een bijzondere component erbij.

Het liefdesverhaal van Margot Begemann en Vincent van Gogh heeft zich zo’n 138 jaar geleden afgespeeld midden in ons dorp op een aantal bijzondere locaties. Denk aan Nune Ville, de pastorie van Van Gogh maar ook aan begraafplaats de Oude Toren. Ook het van Goghkerkje, waar de vader van Vincent van Gogh dominee was, speelt een belangrijke rol in het verhaal. Het was voor Brass Band Nuenen  altijd al een wens om die locaties te betrekken in de productie.

De samenwerking met de Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) stelt de organisatie in staat om deze wens te realiseren. Als mede-eigenaar van het Nuenense glasvezelnetwerk ondersteunt de CONN initiatieven die zorgen voor “verbinding” in Nuenen. Door de mogelijkheden die het supersnelle glasvezelnetwerk biedt, zijn we in Nuenen in staat om de uitvoering live te tonen op de locaties van toen. Daarmee wordt het heden en het verleden met elkaar verbonden.

Om dit te realiseren wordt op zaterdagavond een live-registratie met 4 camera’s gemaakt van de voorstelling in Het Klooster. Via het glasvezelnetwerk wordt het beeld en geluid live naar het van Goghkerkje en Archipel Akkers gestuurd. Op deze bijzondere locaties kunnen mensen in een unieke ambiance via grote schermen genieten van het optreden.

 

Kijk voor meer informatie en ticket hier

GoPro voor Fietsmaatjes

Ongetwijfeld ziet u ze wel eens langkomen op de fietspaden, de fietsen van Fietsmaatjes.nl. Deze organisatie zorgt ervoor dat mensen die er graag op uit gaan, maar dat niet (meer) zelfstandig kunnen, samen met vrijwilligers fietstochten kunnen maken. Samen trekken ze er op uit op een duofiets met elektrische trapondersteuning: een e-bike waarbij je naast elkaar zit.

De Conn heeft de stichting Fietsmaatjes een bijdrage geschonken voor de aanschaf van een GoPro camera waarmee de fietstocht kan worden vastgelegd. De beelden van de tocht kunnen via het LON tv-kanaal en via social media worden gedeeld en uitgezonden. Bovendien kunnen familie, vrienden en begeleiders terugkijken. Een derde, niet onbelangrijke functie is het vastleggen van verkeerssituaties, wegen en fietspaden waar fietsers, driewielers in het bijzonder, in Nuenen mee te maken krijgen.

Free WiFi voor vluchtelingenopvang

De gemeente Nuenen heeft het voormalige schoolgebouw aan de Vrouwkensakker geschikt gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De Conn en IT-Pro hebben gezamenlijk gezorgd voor uitbreiding van het Free WiFi netwerk op deze locatie, zodat de mensen meteen vanaf hun aankomst gratis toegang hebben tot het internet.

Meer informatie over de opvang vindt u op de website van de gemeente (https://www.nuenen.nl/oekrainers).

Digitaal Platform Nuenen

De afgelopen jaren is er door diverse partijen in Nuenen aangegeven dat er behoefte is aan een digitaal platform, waarbij gemeenschappen, verenigingen of willekeurig welke samenwerkingsverbanden een digitale plek hebben. De vraag komt vanuit zeer uiteenlopende partijen, van zorg tot commercie, en van buurt tot verenigingen. De overeenkomst is steeds een digitale plek waar men gevonden kan worden en waar men elkaar, de leden, op de hoogte kan houden. Daarnaast heeft elke doelgroep zijn eigen wensen.

Pilot Gerwen

Na gesprekken met veel partijen is er een pilot tot stand gekomen in Gerwen. In 2021 hebben er verschillende vergaderingen plaats gevonden met deelnemende partijen Conn, Oud is In, Werkgroep Leefbaar Gerwen en Senergiek. Rondom het thema ‘Prettig ouder worden in Gerwen begint nu’ worden in 2022 een drietal bijeenkomsten georganiseerd in de Heuvel in Gerwen. Hiervoor worden zo’n honderd senioren uitgenodigd die woonachtig zijn in Gerwen. Doel van de bijeenkomsten is om de wensen en behoeftes in kaart te brengen van wat zij nodig denken te hebben om langer en veiliger thuis te kunnen blijven wonen. Parallel aan de bijeenkomsten zullen interviews worden gehouden onder de senioren.

De resultaten van de bijeenkomsten en interviews moeten leiden tot een keuze voor een geschikte applicatie (digitaal platform) welke ouderen in Gerwen zal ondersteunen bij het langer en veiliger thuis wonen in Gerwen.

Bijna Thuis Huis Latesteyn

Het Bijna Thuis Huis Latesteyn is een huis, volledig gerund door vrijwilligers, waar kwaliteit van leven wordt geboden wanneer behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig is en het thuis niet meer gaat. De Conn en Bijna Thuis Huis Latesteyn hebben overleg gehad over de invulling van digitale mogelijkheden die de dienstverlening kunnen verbeteren.

De Conn heeft Latesteyn voorzien van oplossingen waarmee bewoners kunnen beeldbellen. De bewoners van het huis hebben vaak behoefte om familie, vrienden en bekenden te zien of te spreken, maar dat behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Bedlegerige familieleden, vrienden die in het buitenland wonen, coronabeperkingen, er zijn veel redenen waarom een bezoek niet altijd lukt.

Door de samenwerking is het nu mogelijk voor bewoners van Latesteyn om met behulp van beeld en geluid contact te hebben met anderen, waar die zich ook bevinden.

VIP-netwerk

Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk in Nuenen is naast de huisaansluitingen een aantal VIP-punten gecreëerd. VIP staat in dit geval voor Video Inkoppel Punt. De VIP-punten zijn glasvezelverbindingen tussen gebouwen van maatschappelijk nut in Nuenen c.a. en de studio van de LON via de POP-centrales.

Dit separate netwerk van VIP-punten is ter beschikking gesteld aan de coöperatie die het kosteloos kan benutten voor niet commerciële activiteiten ten behoeve van de Nuenense gemeenschap. De belichting van het netwerk wordt uitgevoerd door de LON, waardoor de omroep in staat is beeld en geluid te registreren en uit te zenden.

In juli 2020 is de overeenkomst met de LON getekend waarmee het gebruik en het technisch beheer van de VIP-punten overgedragen is aan de LON.

Lijst van VIP-punten:

 • NKV korfbal
 • Tennisvereniging Wettenseind
 • EMK Voetbal
 • Tennisvereniging de Lissevoort
 • Honkbal vereniging Nuenen
 • Softbal vereniging Nuenen
 • Hockeyvereniging Nuenen
 • RKSV Nuenen
 • RK kerk St Clemens Nuenen
 • Protestantse kerk de Regenboog Nuenen
 • Zorgcentrum de Akkers: Kapel van de Broeders st Joannes
 • Vincentre van Gogh documentatiecentrum
 • Gemeentehuis Nuenen
 • De Collse Hoeve
 • Windmolen de Roosdonck
 • Dorpshuis Gerwen
 • Kinderspeeltuin de Kiviet
 • Kiosk voor WiFi
 • Jong Nederland Gerwen
 • Dorpshuis De Koppelaar Nederwetten

De Verenigde Straten van Nuenen

De Nuenense glasvezelpionier Kees Rovers is een nieuw project gestart dat moet leiden tot verduurzaming van hele wijken. Het project met de naam De Verenigde Straten van Nuenen start deze maand (januari 2020) met een proef in Nuenen-Zuid. Zo’n 450 bewoners in de wijken Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven worden benaderd.

Het belangrijkste doel van de Verenigde Straten van Nuenen is de verduurzaming van de woningen en tegelijkertijd zorg te dragen voor het levensloopbestendig maken van de woningen. Hierdoor kunnen oudere bewoners langer in hun huis blijven wonen.

Rovers is een samenwerking aangegaan met architectenbureau Twee Snoeken uit Den Bosch. Dit bureau heeft de 450 huizen in kaart gebracht en ingericht met de badkamer én de slaapkamer op de begane grond. Op de verdieping ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld jongere bewoners, zoals de (klein)kinderen. Ook bestaat de kans om te kiezen voor een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie.

Omdat de Coöperatie OnsNet Nuenen ook inziet dat er behoefte en urgentie is aan de aanpak voor woningen van senioren, heeft de CONN besloten een financiële bijdrage te leveren aan het project. We geloven zeer in de uitgangspunten van het project, connectiviteit speelt een belangrijke rol in beide doelstellingen: verduurzamen en levensloopbestendig maken. Het glasvezelnetwerk in Nuenen is bij uitstek geschikt voor het communicatie- en dataverkeer van en naar de woningen.

We houden onze leden graag op de hoogte van de verdere ontwikkeling van de Verenigde Straten van Nuenen.

Free WiFi

Sinds de zomer van 2014 kan iedereen die dat wil gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk dat in het centrum van Nuenen werd aangelegd. Dit gebeurde op initiatief van de Coöperatie OnsNet Nuenen, waarmee het invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol.

De coöperatie heeft voor de realisatie de samenwerking gezocht met IT-Pro. Dit bedrijf verzorgt naast de technische realisatie, het beheer van het netwerk. IT-Pro heeft veel ervaring op het gebied van IT, netwerken en WiFi en is met een lokale winkel in het centrum de ideale partner voor de Coöperatie OnsNet Nuenen voor dit project. Het project wordt gefinancierd door  de Coöperatie OnsNet Nuenen, NEM-Nuenen en OnsBrabantNet.

Na de zomer van 2014, waarbij de WiFi-dekking rondom het Park werd gerealiseerd, zijn de samenwerkende organisaties stapsgewijs aan uitbreiding begonnen. Zo is het inmiddels mogelijk om ook in het Klooster, bij het Van Gogh-kerkje en bij Vincentre gebruik te maken van het netwerk. Het huidige netwerk heeft een dekking vanaf het Van Gogh-kerkje tot en met de Jumbo Ton Grimberg, het Klooster en het hele park.

Update per februari 2020

Het gratis WiFi-netwerk wordt weer verder uitgebreid. In samenwerking met IT-Pro zullen er vier nieuwe access points worden opgehangen: drie in de Vincent van Goghstraat en één in de Parkstraat. We zijn daarvoor nog op zoek naar winkeliers waar we zo’n access point aan de muur mogen hangen. Kunt u daarbij helpen, dan horen we dat graag via info@connuenen.nl.

Tijdelijke installatie voor de vluchtelingen

In het kader van de Free WiFi mag ook vermeld worden dat de coöperatie, IT-Pro en OnsBrabantNet ten tijde van de opvang van de vluchtelingen in sporthal De Hongerman gezorgd hebben voor een tijdelijke hotspot bij de sporthal. Hierdoor konden ook de vluchtelingen gratis gebruik maken van de WiFi-diensten.

De zenders van het WiFi-netwerk Nuenen zijn van een hoge en professionele kwaliteit. Dit heeft als voordeel dat veel mensen tegelijk op een veilige en snelle manier van het netwerk gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn de zenders zo intelligent dat deze alleen uitstralen als dit nodig is. Dit beperkt de straling en energiekosten van de apparatuur.

Internet of Things via TTN

Internet of Things, afgekort IoT, is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van internet en telecommunicatie. Het Internet of Things is een verzamelterm voor communicerende voorwerpen. Bij IoT zijn voorwerpen verbonden met elkaar en met internet doordat er een chip of een simkaart in is verwerkt. Hierdoor kan iemand op afstand zo’n voorwerp bedienen of ermee communiceren.

De industrie is meer en meer bezig om op basis van slimme apparaten efficiënter te werken. Zo zijn water-, gas- en elektriciteitsmeters in woonhuizen steeds vaker voorzien van een sim-kaartje. Daarmee kan het elektriciteitsbedrijf zelf te allen tijde zien hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt, zonder dat de bewoner of een medewerker van het bedrijf in de meterkast hoeft te kijken.

Ook voor consumentengebruik zijn er veel voorbeelden van al beschikbare IoT-toepassingen. Daarbij kunt u denken aan een lamp of een thermostaat die u met behulp van uw smartphone kunt aan- of uitzetten. U hoeft daarvoor niet eens thuis te zijn, dat werkt ook op afstand.

De coöperatie is aan het onderzoeken hoe het een rol kan spelen in dit kader, omdat de toepassingen voordelen kunnen bieden aan de Nuenenaren. OnsNet Nuenen oriënteert zich via The Things Network, een Nederlands initiatief dat een wereldwijd IoT-netwerk wil opbouwen.

The Things Network (TTN)

In augustus 2015 is het netwerk van The Things Network (TTN) in Nederland gelanceerd, maar het is ook meteen internationaal uitgerold. De uitrol heeft plaatsgevonden door zogenaamde gateways te verkopen aan deelnemende  bedrijven en particulieren. Het idee is om een wereldwijde community te vormen, waarbij men met elkaar een LoRa-netwerk deelt.

In eerste instantie is het TTN-netwerk open, waarbij de ontwikkelaars die gebruik maken van de IoT-technologie zelf de toepassingen bedenken. The Things Network levert de bouwstenen aan. In het algemeen gaat het om applicaties die iets meten, signaleren of om aan of uit te zetten. In tegenstelling tot het LoRa- netwerk van KPN is het maandelijks gebruik ervan gratis. Daarnaast is het bedrijf bezig met het maken van eigen toepassingen, zo heeft het een systeem ontwikkeld om lege parkeerplekken te traceren en verzorgt het platform een dataconnectie tussen verschillende zonnepanelen.

In 2016 heeft de coöpteratie meegedaan aan de kickstarter campagne waarbij we één gateway en tien nodes hebben gesponsord. De producten zijn echter nog niet geleverd. Zodra dat het geval is, wordt de gateway op een centraal punt in Nuenen gehangen. In samenwerking met wie dat wil, starten daarna de experimenten, de workshops en de verdere oriëntatie.

Onderwijsrobot

De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft de onderwijsrobot aangeschaft, een robot die in het basisonderwijs kan worden ingezet bij lessen over techniek.

Wat is de onderwijsrobot? Dit is een robot in de vorm van een grote pop die kan praten en lopen, luisteren en kijken. Hij kan plaatjes herkennen en interactie aangaan met de scholieren. Door hem te programmeren kan de onderwijsrobot bijvoorbeeld uitleggen wat hij ziet of hoort. Leraren kunnen de robot zodanig programmeren dat het apparaat functioneel kan worden ingezet. Bovendien kunnen de leerlingen ook het programmeerwerk overnemen. Ook daarin zit een onderwijscomponent.

De Coöperatie OnsNet Nuenen levert op deze manier een bijdrage aan de vernieuwing en verbetering van het basisonderwijs in Nuenen.

Na een succesvolle testfase op de Crijnsschool zal de robot in de loop van 2017 gaan rouleren onder alle basisscholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Leefsamen

Leefsamen is een open platform gericht op een veilige leefomgeving voor minder zelfredzame mensen, die met behulp van sociale alarmering snel en adequaat geholpen worden bij een calamiteit.

Door middel van sociale alarmering en een professionele opvolging door een alarmcentrale (24/7), worden minder zelfredzame mensen in hun woonsituatie via de persoonlijk afgestelde sensoren van AltijdThuis verbonden met hun mantelzorger(s). Leefsamen levert veiligheid op maat, omdat de sensoren reageren op de persoonlijke situatie van de minder zelfredzame persoon, bij brand, paniek, dwaling of inactiviteit.

Naast het feit dat mensen hiermee veiliger en vertrouwder in hun eigen woonsituatie blijven functioneren, alarmeert dit platform ook de professionele hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) bij een calamiteit.

Het systeem is samengesteld op basis van een 1 of 2 persoons huishouden. Als basis worden rookmelders, bewegingsmelders, raam- en deurcontacten en paniekmelders aangebracht. Deze zijn via een huiscentrale via een beveiligde internetverbinding verbonden.

In samenwerking met het consortium van NIGW, Altijd Thuis en de gemeente Nuenen heeft de CONN het project uitgezet bij vijftig woningen.