Digitaal Platform Nuenen

8 januari 2022/ Geschreven door Erik Compter

De afgelopen jaren is er door diverse partijen in Nuenen aangegeven dat er behoefte is aan een digitaal platform, waarbij gemeenschappen, verenigingen of willekeurig welke samenwerkingsverbanden een digitale plek hebben. De vraag komt vanuit zeer uiteenlopende partijen, van zorg tot commercie, en van buurt tot verenigingen. De overeenkomst is steeds een digitale plek waar men gevonden kan worden en waar men elkaar, de leden, op de hoogte kan houden. Daarnaast heeft elke doelgroep zijn eigen wensen.

Pilot Gerwen

Na gesprekken met veel partijen is er een pilot tot stand gekomen in Gerwen. In 2021 hebben er verschillende vergaderingen plaats gevonden met deelnemende partijen Conn, Oud is In, Werkgroep Leefbaar Gerwen en Senergiek. Rondom het thema ‘Prettig ouder worden in Gerwen begint nu’ worden in 2022 een drietal bijeenkomsten georganiseerd in de Heuvel in Gerwen. Hiervoor worden zo’n honderd senioren uitgenodigd die woonachtig zijn in Gerwen. Doel van de bijeenkomsten is om de wensen en behoeftes in kaart te brengen van wat zij nodig denken te hebben om langer en veiliger thuis te kunnen blijven wonen. Parallel aan de bijeenkomsten zullen interviews worden gehouden onder de senioren.

De resultaten van de bijeenkomsten en interviews moeten leiden tot een keuze voor een geschikte applicatie (digitaal platform) welke ouderen in Gerwen zal ondersteunen bij het langer en veiliger thuis wonen in Gerwen.