Leefsamen

29 januari 2016/ Geschreven door Erik Compter

Leefsamen is een open platform gericht op een veilige leefomgeving voor minder zelfredzame mensen, die met behulp van sociale alarmering snel en adequaat geholpen worden bij een calamiteit.

Door middel van sociale alarmering en een professionele opvolging door een alarmcentrale (24/7), worden minder zelfredzame mensen in hun woonsituatie via de persoonlijk afgestelde sensoren van AltijdThuis verbonden met hun mantelzorger(s). Leefsamen levert veiligheid op maat, omdat de sensoren reageren op de persoonlijke situatie van de minder zelfredzame persoon, bij brand, paniek, dwaling of inactiviteit.

Naast het feit dat mensen hiermee veiliger en vertrouwder in hun eigen woonsituatie blijven functioneren, alarmeert dit platform ook de professionele hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) bij een calamiteit.

Het systeem is samengesteld op basis van een 1 of 2 persoons huishouden. Als basis worden rookmelders, bewegingsmelders, raam- en deurcontacten en paniekmelders aangebracht. Deze zijn via een huiscentrale via een beveiligde internetverbinding verbonden.

In samenwerking met het consortium van NIGW, Altijd Thuis en de gemeente Nuenen heeft de CONN het project uitgezet bij vijftig woningen.