Sprekers

Katinka van Garderen, directeur Summa Zorg, zal een presentatie verzorgen over het project Samen Slim Zorgen Thuis. De doelstelling van dit project sluit bijzonder goed aan bij de uitgangspunten van ons programma, waar bij connectiviteit, innovatie en het lokale aspect centraal staan. Samen met haar partners in de Brainport-regio werken de Zorg-opleidingen van Summa College aan toekomstgerichte opleidingen die duurzaam aansluiten bij de arbeidsmarkt. Daarbij gaan de mbo-dienstverleners van het nieuwe zorgdomein met nieuwe (zorg)technologie aan de slag op wijkniveau én bij de burger ‘thuis’.

Ton Koonen, professor aan de TU/e, verzorgt een inleiding op de innovatieve ideeën die binnen zijn vakgroep worden ontwikkeld op het gebied van optische communicatie. Daarbij zal Ton inzoomen op enkele actuele onderzoeksactiviteiten, bijvoorbeeld op de combinatie van optische glasvezel-communicatie met draadloze communicatie, en hoe dat ingezet kan worden in 5G en toekomstige toepassingen binnen een huishouden.

Kees Rovers. Met zijn nieuwe project De Verenigde Straten van Nuenen zorgt Kees wederom voor een innovatie die Nuenen op de kaart zet. Het belangrijkste doel van de Verenigde Straten van Nuenen is de verduurzaming van de woningen en tegelijkertijd zorgdragen voor het levensloopbestendig maken van de woningen. Hierdoor kunnen oudere bewoners langer in hun huis blijven wonen.