NEM Nuenen

De coöperatie heeft als aandeelhouder voornamelijk een toezichthoudende rol op de exploitatie van het netwerk. Die exploitatie is in handen van Netwerk Exploitatie Maatschappij Nuenen bv (NEM Nuenen). De coöperatie bezit het merendeel van de aandelen in NEM Nuenen. Reggefiber bv te Rijssen, die het netwerk aangelegd heeft, bezit de overige aandelen en prioriteitsaandelen. Reggefiber staat garant voor de bancaire financiering van de aanleg en heeft de overwegende zeggenschap in NEM Nuenen bv. Reggefiber heeft zich gespecialiseerd in de aanleg van glasvezel, en bezit de deskundigheid die voor een goede technische en financiële exploitatie van het netwerk nodig is.