Missie, visie en doel coöperatie

Missie

De Coöperatie OnsNet Nuenen staat voor een glasvezelnetwerk dat dienstbaar is aan de Nuenenaren en de Nuenense gemeenschap. Het is die gemeenschap en de Nuenenaar die beoordeelt hoe het netwerk benut moet worden.

Visie

Iedereen die aangesloten is op het glasvezelnetwerk van de coöperatie kan gratis lid worden van de coöperatie. De coöperatie stelt zich, met betrekking tot de toepassingen en het gebruik van het glasvezelnetwerk, op de hoogte van de wensen en behoeften van de Nuenenaren en de Nuenense gemeenschap. De coöperatie streeft er daarnaast naar haar invloed op de exploitant, de Netwerk Exploitatiemaatschappij Nuenen bv, zodanig uit te oefenen dat het gebruik van het glasvezelnetwerk zo goed mogelijk voldoet aan de wensen en de behoeften van de gebruikers. Daarnaast richt het toezicht zich op het kostenefficiënt laten plaatsvinden van de netwerkexploitatie opdat gebruikers tegen een zo laag mogelijk prijs gebruik kunnen maken van de diensten op het netwerk.

Doel

De coöperatie stelt zich als doel op de hoogte te blijven van wat er in de wereld speelt op het gebied van glasvezel en de mogelijkheden daarvan. We lichten de leden via deze website in over bestaande en nieuwe mogelijkheden, zodat we samen kunnen komen tot een optimaal dienstenpakket voor gebruikers van het netwerk. Waar dat mogelijk en wenselijk is, bevorderen we vernieuwende dienstverlening via het glasvezelnetwerk. Bovendien stimuleren we initiatieven voor digitale dienstverlening op het gebied van cultuur, zorg en welzijn binnen de Nuenense gemeenschap.