Project aanmelden

De CONN biedt een aantal faciliteiten ter ondersteuning van maatschappelijke en/of innoverende projecten. Naast kennis over het Nuenense glasvezelnetwerk en contacten beschikt de CONN over financiële middelen die het aanbiedt ter initiëring en ondersteuning van projecten in het kader van cultuur, zorg en welzijn.

We nodigen iedereen van harte uit om projecten of ideeën aan te melden. Om in aanmerking te komen voor steun, is er een aantal componenten waaraan minimaal voldaan dient te worden:

  • Het project heeft een duidelijke binding met Nuenen CA;
  • Het project heeft een onmisbaar belang bij connectiviteit;
  • Het project beschikt over een eigen uitvoeringsorganisatie;
  • Het project heeft de potentie om na de samenwerkingsfase in alle facetten zelfstandig (dat wil zeggen zonder afhankelijk te zijn van de CONN-faciliteiten) te functioneren.

Graag ontvangen wij uw plannen en ideeën en graag gaan we met u daarover in gesprek. U kunt via het e-mailadres info@connuenen.nl met de CONN in contact komen.