Welkom op de site van de Coöperatie OnsNet Nuenen

In 2005 werd er een glasvezelnetwerk aangelegd met aansluitingen op vrijwel alle adressen in Nuenen. Sindsdien bestaat de coöperatie OnsNet Nuenen.

OnsNet Nuenen is een coöperatie en als u inwoner bent van de gemeente Nuenen, is de kans groot dat u lid bent of kunt worden. Iedereen die gebruik maakt van de glasvezelaansluiting in Nuenen, kan gratis lid worden van de coöperatie. De coöperatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle leden.

De coöperatie bestaat uit een bestuur en haar leden (meer dan 7.500 Nuenenaren maken gebruik van het netwerk) die worden vertegenwoordigd door de ledenraad. Doordat de coöperatie de krachten van alle leden bundelt, staan we sterker dan een consument alleen.

U kunt hier gratis lid worden. Daar zijn geen verplichtingen aan verbonden, maar hoe meer leden wij vertegenwoordigen, hoe sterker we staan.

Als mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk in Nuenen houdt de coöperatie in de gaten wat er met het netwerk gebeurt. We houden toezicht op het gevoerde beleid van de exploitant, dat is NEM Nuenen, controleren diens jaarrekening en hebben stemrecht bij de benoeming van zijn bestuurders. We zien erop toe dat het glasvezelnetwerk met de bijbehorende installatie perfect functioneert en onderhouden wordt en de diensten tegen concurrerende tarieven worden aangeboden.

Op deze pagina’s vindt u informatie en uitleg over:

  • de missie, de visie en het doel van de coöperatie
  • wat de coöperatie voor u en de samenleving doet
  • het bestuur en de ledenraad
  • exploitant NEM Nuenen

Hoe is de coöperatie te bereiken?

De coöperatie kent geen dagelijkse werkzaamheden en geen kantoor, maar is vanzelfsprekend wel bereikbaar. U kunt via het contactformulier in contact komen met OnsNet Nuenen.

De coöperatie kan u niet helpen met storingen of vragen over instellingen van internet, televisie of telefonie. Daarvoor kunt u terecht bij uw serviceprovider.

PROJECT

VIP-netwerk

Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk in Nuenen is naast de huisaansluitingen een aantal VIP-punten gecreëerd. VIP staat in dit geval voor Video Inkoppel Punt. De VIP-punten zijn glasvezelverbindingen tussen gebouwen van maatschappelijk nut in Nuenen c.a. en de studio van de LON via de POP-centrales. Dit separate netwerk van VIP-punten is ter beschikking gesteld aan de coöperatie die het…

Lees verder...
PROJECT

De Verenigde Straten van Nuenen

De Nuenense glasvezelpionier Kees Rovers is een nieuw project gestart dat moet leiden tot verduurzaming van hele wijken. Het project met de naam De Verenigde Straten van Nuenen start deze maand (januari 2020) met een proef in Nuenen-Zuid. Zo’n 450 bewoners in de wijken Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven worden benaderd. Het belangrijkste doel van de Verenigde Straten van…

Lees verder...
PROJECT

Free WiFi

Sinds de zomer van 2014 kan iedereen die dat wil gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk dat in het centrum van Nuenen werd aangelegd. Dit gebeurde op initiatief van de Coöperatie OnsNet Nuenen, waarmee het invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol. De coöperatie heeft voor de realisatie de samenwerking gezocht met IT-Pro. Dit bedrijf verzorgt naast de technische realisatie, het…

Lees verder...
PROJECT

Live streaming – Nuenen kijk je samen

Op een aantal plaatsen in Nuenen hangt een camera die live beelden doorgeeft. Via de site http://nuenen.kijkjesamen.nl kan iedereen waar en wanneer hij of zij maar wil zien wat er bijvoorbeeld in het park gebeurt. In samenwerking met de Lokale Omroep Nuenen (LON), LeefSamen en Axis Communicatie heeft de Coöperatie OnsNet Nuenen deze site en de techniek mogelijk gemaakt.

Lees verder...