Wat is NEM Nuenen?

NEM Nuenen staat voor Netwerk Exploitatie Maatschappij Nuenen en is de partij die het glasvezelnetwerk exploiteert. De coöperatie is aandeelhouder in NEM Nuenen. Meer uitleg vindt u hier.

Ik ben al lid sinds de oprichting, waarom vraagt u mij opnieuw lid te worden?

Door een statutenwijziging behorende bij de rechtsvorm van de coöperatie zijn de lidmaatschappen zoals die bij de oprichting waren geformuleerd niet meer geldig. Het bestuur streeft ernaar alle bewoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten die gebruik maken van het glasvezelnetwerk lid te maken in de vorm zoals dat hoort bij een coöperatie. U kunt gratis lid worden van de coöperatie door rechtsboven op ‘lid worden’ te klikken.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap van de coöperatie is gratis. Als u diensten afneemt via het glasvezelnetwerk kunt u gratis uw lidmaatschap registeren door te klikken op Lid Worden, rechtsboven op deze pagina.

U betaalt enkel voor de diensten die u afneemt aan de service provider.

Wat is de ledenraad?

De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen. Deze raad houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Ook is de ledenraad bevoegd de statuten van de coöperatie te wijzigen. Meer uitleg vindt u hier.

Op welke manier worden leden van de coöperatie Onsnet Nuenen betrokken bij de activiteiten van de coöperatie?

De leden kunnen daarvoor terecht bij de ledenraad.

Wat is de rol van Reggefiber?

Reggefiber bezit een belang in NEM Nuenen, waaronder de prioriteitsaandelen. Reggefiber, tegenwoordig onderdeel van KPN, heeft met een financiële injectie ervoor gezorgd dat het netwerk kon worden gerealiseerd nadat bleek dat het budget van de overheid niet toereikend was. Een groot voordeel van de samenwerking met Reggefiber is dat dit bedrijf de kennis en kunde heeft om complexe netwerken te exploiteren en om te innoveren. Meer uitleg vindt u hier.

Wat is de rol van KPN?

KPN heeft enkele jaren geleden 100 procent van de aandelen van Reggefiber overgenomen. Daarmee is KPN mede-eigenaar van NEM Nuenen. KPN biedt tevens diensten aan over het netwerk en is dus ook service provider.

Uit welke internet providers kan ik kiezen?

Er is ruime keuze, maar u kunt niet elke aanbieder kiezen die u wenst.

Het glasvezelnetwerk in Nuenen is een zogenaamd open netwerk. Dat wil zeggen dat alle internet providers diensten kunnen aanbieden over het netwerk. Zij dienen daartoe een overeenkomst te sluiten met KPN NetwerkNL. Dat is de eigenaar van alle FTTH-netwerken van KPN (in Nuenen via de NEMN en dus niet 100%, maar wel de partij verantwoordelijk is voor dee wholesale toegang). De internet provider maakt de keuze of het diensten wil aanbieden (is het rendabel?) over het netwerk.

Wat kunt u kiezen?

Door uw postcode in te geven bij kpnnetwerk.nl ziet u uit welke providers en welke pakketten u kunt kiezen.

(KPN NetwerkNL is niet gelieerd aan de internetdiensten van KPN.)

Mijn glasvezellijn is gebroken/beschadigd/afwezig. Wat moet ik doen?

Het is mogelijk dat de glasvezellijn naar uw woning beschadigd is geraakt. In dat geval kunt u contact opnemen met de CONN (info@connuenen.nl). Wij melden dit bij KPN NetwerkNL en zij zullen zorgdragen voor reparatie.

Er is een storing. Ik kan niet bellen, tv kijken of internetten (e-mailen, internet openen, etc.). Wat moet ik doen?

De Coöperatie OnsNet Nuenen kan geen storingen oplossen. Dit is de taak van uw service provider. Heeft u een storing of een vraag dan kunt u contact opnemen met uw provider. 

Wat is de rol van Ziggo?

Ziggo biedt geen diensten aan via glasvezel.