Geschiedenis van de CONN

In 2004 zijn de Cooperatie OnsNet Nuenen (CONN) en de Netwerk Exploitatie Maatschappij Nuenen bv (NEMN) opgericht ter voorbereiding voor het glasvezelnetwerk in Nuenen. De oprichters hadden het coöperatieve model al direct voor ogen, maar ook de oprichting van een technisch bedrijf voor het beheer van het netwerk. Dit is de NEMN geworden. De NEMN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 30 september 2004, de CONN op 10 december 2004.

In 2005 komt de aanleg in gevaar doordat een particuliere geldlener voor de aanleg van het glasvezelnetwerk zich terugtrekt. Volker Wessel, de aannemer, besluit een lening te verstrekken via de holding Reggeborgh. Ook woningbouwvereniging Helpt Elkander in Nuenen verstrekt een lening.

Van 2004 – 2006 wordt de aanleg van het netwerk gerealiseerd. Er is een introductie van een contractrelatie tussen de gebruiker, de CONN, NEMN, en de dienstenleverancier Edutel (OnsBrabantNet). In de begin jaren trad de CONN zelf op als provider.

Van 2005-2007 is de exploitatie verliesgevend door een lage marge en hoge afschrijvingen. CONN draagt de klantrelatie over aan Ons BrabantNet.

Om geld te hebben voor het aflossen van leningen verkocht CONN de actieve laag (2012).

In 2014 wordt Reggefiber overgenomen door KPN. Regggefiber blijft desondanks bestaan als juridische entiteit en is nog steeds aandeelhouder in de NEMN.

In 2018 besluit KPN/Reggefiber ttH het merk Ons BrabantNet op te heffen. Toen zijn de klanten van Ons BrabantNet overgezet naar provider KPN. Het blijft een open netwerk wat betekent dat er verschillende dienstenleveranciers over het netwerk hun diensten kunnen aanbieden.

In hetzelfde jaar laat CONN ook juridisch onderzoek doen over de vermeende aanbiedingsplicht van aandelen. CONN veronderstelde dat door de overdracht van aandelen van Reggefiber naar KPN er sprake was van een statutaire aanbiedingsplicht aan de NEMN. Dit werd betwist omdat de aandelen in handen zijn gebleven van Reggefiber THT B.V.

Na een externe juridische toetsing op de haalbaarheid en de onwenselijkheid van een langdurige juridische strijd met KPN/Reggefiber ttH en tevredenheid over de samenwerkingsrelatie besloot CONN om deze kwestie te laten rusten.

In mei 2020 komt er een samenwerkingsovereenkomst 1 tot stand tussen de CONN, KPN/Reggefiber ttH en NEMN.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat de Coöperatie OnsNet Nuenen jaarlijks een bedrag tot haar beschikking krijgt om maatschappelijke en innovatieve projecten mee te subsidieren in Nuenen.
Een overzicht van de projecten die zijn gerealiseerd vindt u hier.