Missie, visie en doel coöperatie

Missie
Als ambassadeur van het Nuenense glasvezelnetwerk streeft De Coöperatie OnsNet Nuenen naar een betrouwbaar, dekkend en hoogwaardig glasvezelnetwerk dat optimaal wordt ingezet voor de Nuenenaar en haar gemeenschap.

Visie
De Coöperatie OnsNet Nuenen heeft haar wortels in de Nuenense samenleving. Waar mogelijk initieert zij maatschappelijke initiatieven op gebied van digitale dienstverlening in Nuenen C.A.. Iedere gebruiker van het glasvezelnetwerk kan gratis lid worden en hierdoor invloed uitoefenen. We streven er naar dat iedere gebruiker lid wordt en zo ook projecten kan voorstellen.

Rollen en doelstellingen
De CONN kent drie verschillende rollen:

  1. Aandeelhoudersrol – De aandeelhoudersrol wordt ingevuld door het toezien op het up-to-date houden van een hoogwaardig en betrouwbaar glasvezelnetwerk en het laten terugvloeien van de financiële middelen naar de Nuenense gemeenschap in de vorm van maatschappelijke en innoverende projecten.
  2. Informatieve rol – De CONN wil als eerste interactief communiceren met de Nuenense samenleving over de invulling van innoverende en maatschappelijke projecten en daarnaast informeren over de status van het glasvezelnetwerk en ontwikkelingen van de diensten daarover.
  3. Maatschappelijk & Innoverende rol – De CONN heeft haar wortels in de Nuenense samenleving waardoor zij maatschappelijke, innovatieve en digitaliseringsinitiatieven voor gebruik van het glasvezelnetwerk inzake cultuur, zorg en welzijn kan initiëren en ondersteunen.

En bovendien als ambassadeur.