De coöperatie voor u en de samenleving

De Coöperatie OnsNet Nuenen behartigt de belangen van de leden en kent daarbij vier rollen.

Aandeelhoudersrol

Het glasvezelnetwerk van Nuenen is ondergebracht in de Netwerk Exploitatie Maatschappij Nuenen bv (NEM Nuenen). De coöperatie bezit het merendeel van de aandelen in NEM Nuenen, namelijk 95 procent. Reggefiber, tegenwoordig onderdeel van KPN, bezit de overige 5 procent.

Vanwege de investeringen, die noodzakelijk waren om het netwerk in zijn geheel op te leveren, bedong Reggefiber de zogenaamde prioriteitsaandelen. Bovendien beschikt het bedrijf over de kennis van een professionele exploitatie en innovatie die het netwerk ten goede komen.

De coöperatie heeft hierdoor voornamelijk een toezichthoudende rol op de exploitatie van het netwerk. We houden toezicht op het gevoerde beleid van de exploitant, dat is NEM Nuenen, controleren diens jaarrekening en hebben stemrecht bij de benoeming van zijn bestuurders. We zien erop toe dat het glasvezelnetwerk met de bijbehorende installatie perfect functioneert en onderhouden wordt en de diensten tegen concurrerende tarieven worden aangeboden.

Informatieve rol

Als lid en mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk hebt u behoefte aan informatie over het netwerk en de mogelijkheden. Daarvoor kunt u bij de coöperatie terecht. Via deze website en door middel van artikelen in de lokale kranten houden wij u op de hoogte van relevante zaken. Bovendien organiseren we af en toe een gebruikersdag waarbij we ernaar streven zo veel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen die diensten over het netwerk leveren.

Innoverende rol

Met een glasvezelnetwerk is Nuenen optimaal ingericht voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van online dienstverlening. Omdat vrijwel elk woonhuis in Nuenen voorzien is van een aansluiting, is data-overdracht geen beperking. Daar kunnen we gebruik van maken.

De coöperatie stelt zich ten doel om de innovatieve mogelijkheden die zich voordoen te onderzoeken. Daarbij kan het een rol spelen als het gaat om ontwikkeling en/of aanbieden van dergelijke diensten op het netwerk in Nuenen. Ook pakt de coöperatie zelf innovatieve ideeën op, omdat we zien dat deze zaken een meerwaarde (kunnen) bieden aan de bewoners van Nuenen. Op de internsite vindt u een aantal projecten die door de coöperatie in dit kader zijn geïnitieerd.

Voorbeelden hiervan zijn Share Care en The Things Network, initiatieven die in dit en de komende jaren verder zullen worden uitgebouwd.

Maatschappelijke rol

De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. Daarom vindt de coöperatie dat het een maatschappelijke rol te vervullen heeft. Deze ligt in het verlengde van de innovatieve rol, omdat we menen dat we ons vooral maatschappelijk moeten en kunnen inzetten op het vlak van mogelijkheden die met het netwerk te maken hebben.

Denk daarbij aan het almaar uitbreidende open WiFi-netwerk en de onderwijsrobot.