De coöperatie voor u en de samenleving

De Coöperatie OnsNet Nuenen behartigt de belangen van de leden en kent daarbij drie rollen.

Aandeelhoudersrol

De aandeelhoudersrol wordt ingevuld door het toezien op het up-to-date houden van een hoogwaardig en betrouwbaar glasvezelnetwerk en het laten terugvloeien van de financiële middelen naar de Nuenense gemeenschap in de vorm van maatschappelijke en innoverende projecten.

Doelstelling

De CONN ziet toe op het up-to-date houden van een betrouwbaar glasvezelnetwerk met een volledige dekking in Nuenen. Dit wordt gedaan door middel van periodieke metingen door een onafhankelijke partijen. Bij afwijkingen ziet de CONN toe op actie.

Daarnaast zet zij zich in om haar beschikbare financiële middelen, welke voorvloeien uit de NEMN, te investeren in de Nuenense gemeenschap door innovatieve en maatschappelijke projecten te subsidiëren of zelf uit te voeren.

Informatieve rol

Als lid en mede-eigenaar van het glasvezelnetwerk hebt u behoefte aan informatie over het netwerk en de mogelijkheden. Daarvoor kunt u bij de coöperatie terecht. Via deze website en door middel van artikelen in de lokale kranten houden wij u op de hoogte van relevante zaken. Bovendien organiseren we af en toe een gebruikersdag waarbij we ernaar streven zo veel mogelijk partijen bij elkaar te krijgen die diensten over het netwerk leveren.

Innoverende rol

Met een glasvezelnetwerk is Nuenen optimaal ingericht voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van online dienstverlening. Omdat vrijwel elk woonhuis in Nuenen voorzien is van een aansluiting, is data-overdracht geen beperking. Daar kunnen we gebruik van maken.

De coöperatie stelt zich ten doel om de innovatieve mogelijkheden die zich voordoen te onderzoeken. Daarbij kan het een rol spelen als het gaat om ontwikkeling en/of aanbieden van dergelijke diensten op het netwerk in Nuenen. Ook pakt de coöperatie zelf innovatieve ideeën op, omdat we zien dat deze zaken een meerwaarde (kunnen) bieden aan de bewoners van Nuenen. Op de internsite vindt u een aantal projecten die door de coöperatie in dit kader zijn geïnitieerd.

Voorbeelden hiervan zijn Share Care en The Things Network, initiatieven die in dit en de komende jaren verder zullen worden uitgebouwd.

Maatschappelijke rol

De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. Daarom vindt de coöperatie dat het een maatschappelijke rol te vervullen heeft. Deze ligt in het verlengde van de innovatieve rol, omdat we menen dat we ons vooral maatschappelijk moeten en kunnen inzetten op het vlak van mogelijkheden die met het netwerk te maken hebben.

Denk daarbij aan het almaar uitbreidende open WiFi-netwerk en de onderwijsrobot.