Vacatures ledenraad

Door het aftreden van twee leden van de ledenraad van de coöperatie OnsNet Nuenen U.A. zijn er twee vacatures in de ledenraad ontstaan.

De statutaire procedure die tot het vervullen van deze vacatures moet leiden, is als volgt:

 1. De ledenraadsleden dienen te worden gekozen door de leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen ua.
 2. De voordracht van kandidaten voor de ledenraad geschiedt door de ledenraad.
 3. De voordracht van de ledenraad kan worden aangevuld met voordrachten door de leden van de coöperatie. Iedere voordracht dient één naam te bevatten en moet door tenminste 25 leden ondertekend zijn (de handtekening van de voorgedragen kandidaat telt daarbij mee). De voordracht kan ook per brief geschieden.
  Aanvullende voordrachten ontvangen wij graag. Deze kunnen gericht worden aan Jan Zwaan, voorzitter van de ledenraad (janzwaan@outlook.com).
 4. In geval meer voordrachten worden ontvangen dan dat er vacatures zijn, zullen alle leden van OnsNet Nuenen U.A. een brief ontvangen waarin alle verkiesbare kandidaten worden genoemd, dus zowel de kandidaten van de ledenraad als de kandidaten die door de leden voorgedragen zijn. Bij die brief bevindt zich een stemformulier. Ieder lid kan daarop maximaal 2 van de eventueel vermelde kandidaten aankruisen. Als er echter geen aanvullende kandidaten worden voorgedragen en dus voor elke vacature slechts één kandidaat beschikbaar is heeft stemmen geen zin en zult u dus ook geen brief met een stemformulier ontvangen. De kandidaten zullen dan automatisch lid van de ledenraad worden.

Profiel voor de ledenraadsleden van de coöperatie OnsNet U.A.

De ledenraadsleden dienen:

 • Lid te zijn van Coöperatie Ons Net Nuenen U.A.
 • Geïnformeerd te zijn over de wensen en opvattingen van gebruikers van het glasvezelnetwerk.
 • Belangstelling te hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder betreffende de producten en diensten die aan de inwoners van de gemeente Nuenen kunnen worden aangeboden door middel van glasvezeltechnologie.
 • In staat te zijn om kennis en ervaring effectief te benutten voor hun rol als ledenraadslid.
 • In staat te zijn juiste en realistische conclusies te trekken op basis van beschikbare informatie over:
  • het glasvezelnetwerk en de exploitatie daarvan
  • de wensen en opvattingen van de leden van de coöperatie
  • en bovenbedoelde ontwikkelingen.
 • Zich in te zetten in het belang van het doel van OnsNet U.A. en informatie en kennis met anderen te delen.
 • Zich bewust te tonen van het feit dat het glasvezelnetwerk te Nuenen deel is van een groter geheel en hiermede bij hun oordeelsvorming rekening te houden.
 • Af te treden dan wel niet toe te treden tot de ledenraad indien er sprake is van belangenverstrengeling.