Vacature ledenraad

Er is een vacature ontstaan in de Ledenraad van de Coöperatie OnsNet Nuenen. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen en houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Ook is de ledenraad bevoegd de statuten van de coöperatie te wijzigen. De ledenraad heeft dus dezelfde taken en bevoegdheden als de Algemene Ledenvergadering in andere verenigingen heeft.

Drie keer per jaar vindt er een ledenraadvergadering plaats, waarbij het bestuur en de ledenraad aanwezig zijn.

Interesse?

Voor meer informatie en om interesse kenbaar te maken, kunt u zich richten tot Jan Zwaan, voorzitter van de ledenraad: janzwaan@outlook.com.