Vacature Penningmeester

(wegens bereiken maximale zittingsduur huidig bestuurslid)

Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het gebruik van glasvezel nergens zo hoog als in Nuenen. Daar zijn we trots op.

De coöperatie is een plaats waarbij een groot deel van de Nuenenaren met elkaar verbonden zijn. Daarom vindt de coöperatie haar maatschappelijke rol belangrijk. Zij realiseert deze o.a. door het ondersteunen van projecten op het gebied van domotica.

Taken

 • Is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken;
 • Is initiërend t.a.v. het aangaan van financiële verplichtingen;
 • Is operationeel verantwoordelijk voor het doen van de betalingen en voor het incasseren van de ontvangsten die uit vorderingen voortvloeien.
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie op een zodanige wijze, dat daaruit steeds de rechten en de verplichtingen kunnen worden gekend.
 • Maakt jaarlijks een financieel verslag op, waarin zijn opgenomen een balans en een exploitatierekening.
 • Stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris de jaarbegroting op.
 • Stelt aan de hand van de begroting de budgetten voor de begrotingsposten vast en bewaakt de besteding van die budgetten.
 • Is medeverantwoordelijk voor het bestuursbeleid.
 • Treedt tezamen met medebestuursleden op als aandeelhouder bij NEM Nuenen BV en brengt vanuit de aandeelhoudersrol financiële kennis in de aandeelhoudersvergadering in.

Competenties

 • Integriteit
 • Samenwerken
 • Organisatie loyaliteit
 • Flexibele instelling
 • Schriftelijke communicatie
 • Voortgangsbewaking
 • Organiseren eigen werk
 • Stressbestendig
 • Impact
 • Discipline

Functie-eisen

De penningmeester (m/v) heeft het vermogen om analytisch en beleidsmatig te denken, bij voorkeur kennis en ervaring binnen de telecomsector en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in een coöperatie setting. De penningmeester heeft aantoonbare ervaring met financieel beheer. Hij/zij heeft een positief kritische instelling en is een stevige gesprekspartner die in staat is om te motiveren en zaken voor elkaar te krijgen. De penningmeester staat open voor feedback en nieuwe taken en veranderende werkzaamheden. Hij/zij heeft oog voor verbetering, is proactief en integer.

Interesse?

Belangstellenden worden verzocht per mail te reageren bij de voorzitter van het bestuur Willemligtvoet@connuenen.nl.