Meerjarenbeleidsplan

In de loop van 2021 heeft het bestuur van de Conn het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022 tot en met 2025 geschreven. Tijdens de ledenraadvergadering van december 2021 heeft de ledenraad het plan goedgekeurd.

Beleidsplan 2022-2025