Free WiFi

Sinds de zomer van 2014 kan iedereen die dat wil gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk dat in het centrum van Nuenen werd aangelegd. Dit gebeurde op initiatief van de Coöperatie OnsNet Nuenen, waarmee het invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol.

De coöperatie heeft voor de realisatie de samenwerking gezocht met IT-Pro. Dit bedrijf verzorgt naast de technische realisatie, het beheer van het netwerk.

Lees verder “Free WiFi”