Project Leefsamen start inschrijvingen

In samenwerking met de gemeente Nuenen en glasvezel coöperatie Ons Net Nuenen start Leefsamen een project om de veiligheid van zelfstandig wonende senioren te verbeteren. Het project voorziet in slimme techniek gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk. Dit zorgt voor snellere en meer adequate hulp bij noodsituaties. Vanaf 31 mei tot 21 juni 2018 kunnen deelnemers zich inschrijven voor deze proef. In totaal kunnen vijftig zelfstandige senioren die een glasvezel internetverbinding hebben meedoen. Vanaf 21 juni worden de woningen van de deelnemers voorzien van slimme sensoren.

Veiligheid en zorg

Veel ouderen voelen zich soms onveilig. Ze zijn bang dat ze na een val pas na lange tijd gevonden worden of bij brand niet tijdig hun huis kunnen verlaten. Het is landelijke problematiek die door de Brabantse veiligheidsregio’s op een unieke wijze opgepakt is door zorg en veiligheid te koppelen. Caroline van Brakel, wethouder in Nuenen, is blij met deze aanpak. “De voordelen van techniek worden slim gekoppeld aan een netwerk van verantwoordelijke burgers”. Bas van der Kolk, één van de initiatiefnemers van Leefsamen, vult aan met een ander pluspunt: “Het organiseren van hulp bij een melding heeft een deel van de ouderen uit hun sociaal isolement gehaald. Ze hebben weer contact met mensen in de buurt”.

Hoe werkt het?

De woningen van de deelnemende senioren worden uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Via het glasvezelnetwerk van Ons Net wordt bij een alarm de sociale omgeving geïnformeerd. Rookmelders bijvoorbeeld signaleren een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak. Bewegingssensoren registreren een bepaalde tijd geen beweging in de woning, wat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt niet alleen een lokale alarmcentrale gebeld, maar ook bijvoorbeeld een buurman of familielid dat in de buurt woont. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert. Tegelijk met deze melding wordt, indien gewenst, relevante informatie over de woonsituatie meegestuurd, zodat altijd hulp op maat geboden kan worden.

Deelnemen

Mensen die willen deelnemen aan de proef in Nuenen kunnen gratis en vrijblijvend de dienst testen. De set met sensoren wordt gratis geleverd en geïnstalleerd. Gedurende 6 maanden zijn de alarmeringen eveneens gratis. Na die periode kunnen deelnemers zelf beslissen of ze de dienstverlening voortzetten. Meer informatie vindt u op www.leefsamen.nl

Het project van Leefsamen in Nuenen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Nuenen en de Coöperatie OnsNet Nuenen. De coöperatie behartigt de belangen van de leden van het glasvezelnetwerk in Nuenen. Het stelt zich daarbij onder andere ten doel om de innovatieve mogelijkheden die zich voordoen, te onderzoeken. Ook vindt de coöperatie dat het een maatschappelijke rol te vervullen heeft, die in het verlengde ligt van de innovatie. Leefsamen is een project dat daar naadloos bij aansluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *