Nieuwsbrief december 2018

Nuenen, 4 januari 2019 / Geschreven door Erik Compter
Het eerste Fiber-to-the-Home netwerk van Nederland werd in 2004/2005 aangelegd in Nuenen. Sindsdien loopt Nuenen voorop. Hoewel inmiddels een derde van Nederland glasvezel heeft, is het gebruik van het netwerk nergens zo hoog als in Nuenen. In onze gemeente maakt ongeveer driekwart van alle huishoudens gebruik van het lokale netwerk. Daar zijn we trots op.
De Coöperatie OnsNet Nuenen stelt zich ten doel om de capaciteiten van het netwerk voor iedereen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Niet alleen streven we naar zoveel mogelijk gebruik van het netwerk voor internet, tv en bellen, maar zeker ook naar de inzet van het netwerk voor andere mogelijkheden.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen van dit jaar en blikken we kort vooruit op volgend jaar.

Migratie

Het jaar 2018 stond voor de coöperatie voor een groot deel in het teken van de migratie van het netwerk.
In de eerste maanden van het jaar hebben we door middel van brieven, berichten op de website en informatiebijeenkomsten in het Klooster getracht iedereen zoveel mogelijk te vertellen over wat er stond te gebeuren. In de daarop volgende maanden heeft KPN alle huishoudens in Nuenen bezocht om de noodzakelijke omzettingen te doen. Dit is zeker niet overal zonder problemen verlopen, maar heeft desalniettemin geleid tot een zeer modern glasvezelnetwerk met de capaciteiten om alle huidige en toekomstige dienstontwikkelingen te kunnen faciliteren. Dat is zeer belangrijk.

Ledensysteem

In 2018 zijn wij tevens gestart met een nieuw administratiesysteem. U ontvangt deze brief omdat u geregistreerd staat als lid van de CONN en wij beloofden u af en toe te berichten over de werkzaamheden en de stand van zaken van de coöperatie. Iedereen die gebruik maakt van de glasvezelverbinding kan gratis lid worden, door zich aan te melden via de link rechtsboven op de website www.CONNuenen.nl. Zegt het voort!

De Coöperatie OnsNet Nuenen staat (mede) aan de basis van een aantal initiatieven in de Nuenense gemeenschap die gebruik maken van het glasvezelnetwerk. Ook in 2018 kunnen we de nodige vooruitgang met u delen.

FreeWiFi

De omzetting van het netwerk heeft onder andere geleid tot een verbetering en uitbreiding van het centrumdekkende gratis WiFi-netwerk. U hebt, net als alle gasten en toeristen die Nuenen bezoeken, gratis toegang tot draadloos internet via WiFi wanneer u in het centrum bent. De WiFi is beschikbaar in de Parkstraat, het Park en op de Berg tot en met de Lindenboom.
We zijn met onze Free WiFi partner IT Pro en het Centrummanagement van Nuenen in overleg over uitbreiding naar de Van Goghstraat, het Van Goghplein en andere drukbezochte locaties.

LeefSamen

In de zomer van 2018 is het project LeefSamen gestart. Ruim veertig Nuenense huishoudens doen mee aan deze test waarbij een platform zorgt voor alarmering van de sociale omgeving bij minder zelfredzame mensen in hun eigen woning. Door middel van sociale alarmering en een professionele opvolging door een alarmcentrale (24/7), worden deze mensen in hun woonsituatie via de persoonlijk afgestelde sensoren verbonden met hun mantelzorger(s). LeefSamen levert veiligheid op maat, omdat de sensoren reageren op de persoonlijke situatie van de minder zelfredzame persoon, bij brand, paniek, dwaling of inactiviteit.

2019

Voor alle projecten waar de CONN bij betrokken is, geldt dat we graag deelnemen in het opstarten en faciliteren. De ene keer zien we zelf een ontwikkeling elders in het land en trachten we dit ook in Nuenen voor elkaar te krijgen, de andere keer komt er een initiatief vanuit lokale burgers of bedrijven. In beide gevallen zijn wij blij dat we kunnen participeren en de verbinding kunnen maken. Ook in 2019 gaan we weer vol ambitie van start met de doorontwikkeling van bestaande projecten en het opstarten van nieuwe.

Internet of Things

Wie de technologiemedia een beetje volgt, kan het niet ontgaan zijn dat we richting een ‘smart’ samenleving groeien. Alles wordt met elkaar verbonden, de apparaten in huis, de straatverlichting, de auto, zakelijke toepassingen. Alles wordt langzaam maar zeker via internet met elkaar verbonden en alle apparaten kunnen vervolgens via de smartphone of tablet worden aangestuurd. Dit is het zogenaamde Internet of Things, afgekort IoT.

Eind dit jaar zal de CONN een zogenaamde gateway van The Things Network op een centrale plek in het dorp ophangen. Gebruik makend van kleine sensoren kunnen Nuenenaren vervolgens meedenken over de ontwikkeling van IoT-toepassingen. In de loop van 2019 zullen we hier meer over verduidelijken, onder andere via de website.

CONN-avond

In het voorjaar van 2019 organiseren we in het Klooster een CONN-avond. Tijdens deze avond zullen genoemde en andere projecten nader worden toegelicht en nodigen we een aantal sprekers uit om te vertellen over allerlei zaken die de combinatie van glasvezel en Nuenen mogelijk maken. Vanzelfsprekend hoort u meer over deze avond wanneer deze naderbij komt.

Tot slot willen wij u een prettige kerst en een geweldig 2019 wensen.Vriendelijke groeten,

Coöperatie OnsNet Nuenen