Nieuwsbrief september 2019

Tijd om u eens bij te praten over de ontwikkelingen met betrekking tot het glasvezelnetwerk in Nuenen. De Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) kijkt onder andere met veel plezier terug op de samenwerking met LeefSamen en de uitbreiding van het Free WiFi-netwerk. We kondigen een Internet of Things workshop aan en we informeren u graag over de ledenraad en het bestuur. Tot slot een oproep om mee te denken over verdere ontwikkeling van glasvezeldiensten.

Project LeefSamen succesvol afgerond

In het voorjaar heeft LeefSamen de proefperiode van haar initiatief met groot succes afgesloten. LeefSamen biedt ouderen hulp op het gebied van veilig thuis wonen door de inzet van online apparatuur als slimme sensoren (onder andere rookmelders, deur- en raamsensoren, paniekknop). Ook voorziet het pakket in sociale alarmering, zodat het sociale netwerk van de persoon op de hoogte is van eventuele calamiteiten.

In de oorspronkelijke opzet van de proefperiode werd gestreefd naar vijftig deelnemers, maar de vraag onder de Nuenense bevolking bleek veel groter. Tijdens de periode van een half jaar heeft LeefSamen alle apparatuur, de online omgeving, de connectiviteit en de contactmomenten voortdurend kunnen verbeteren. Ondertussen bleef de dienstverlening doen wat ervan gevraagd en verwacht werd.

Deelnemers hoefden gedurende de proefperiode geen bijdrage te leveren voor de apparatuur en het bijbehorende abonnement. Alle apparatuur heeft volledig naar behoren gewerkt en het LeefSamen-project heeft dankzij de sensoren tot tweemaal toe een brand kunnen voorkomen.

De Conn heeft een financiële bijdrage geleverd aan de proefperiode en is zeer tevreden over de uitvoering, het resultaat en de communicatie. Wij wensen LeefSamen veel succes in de toekomst met het verder op de markt brengen van deze kansrijke dienst.

Uitbreiding Free WiFi-netwerk

Gedurende het afgelopen jaar is het aantal plaatsen waar WiFi-hotspots is opgehangen verder gegroeid en daarmee het Free WiFi-netwerk uitgebreid. Onder leiding van IT-Pro is alle apparatuur kundig in werking gesteld en werkt het netwerk naar behoren. We zijn nog op zoek naar plaatsen voor verdere uitbreiding van het netwerk, met name in de Vincent van Goghstraat en het Vincent van Goghplein. Als u hier iets in kan betekenen, horen wij dat graag.

Workshop Internet of Things

Op 26 oktober organiseert de Conn en haar Technische Commissie een zogenaamde IoT-workshop. IoT staat voor Internet of Things, wat zoveel betekent als een netwerk waaraan heel veel apparaten zijn gekoppeld. Door deze apparaten zodanig te programmeren dat ze opdrachten uitvoeren (bijvoorbeeld een meterstand doorgeven), ontstaan er talloze nieuwe mogelijkheden.

In het voorjaar is op het dak van het Klooster een antenne geplaatst waarmee de Conn onderdeel is geworden van de The Things Network gemeenschap.

Met behulp van bouwstenen en deze antenne is het voor iedereen mogelijk om Internet of Things (IoT) toepassingen te ontwikkelen. De Conn beschikt over sensoren waarmee allerlei applicaties kunnen worden bedacht die iets meten, signaleren of om aan of uit te zetten.

Op het Avondje Conn, dat op 28 mei plaatsvond en waarover u in de vorige nieuwsbrief las, bleek dat er veel interesse en enthousiasme is onder de Nuenenaren om hieraan deel te nemen.

De IoT workshop is op 26 oktober in het Klooster en start om 10.00 uur. Deelname is gratis.

Voorstellen van de leden van de ledenraad en twee vacatures in het bestuur

De Coöperatie OnsNet Nuenen kent een bestuur en een ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de Coöperatie OnsNet Nuenen en houdt zich onder meer bezig met het beoordelen van het bestuursbeleid, de verslaglegging, het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening en de begroting. Op de website van de Conn kunt u de bestuursleden en de ledenraadsleden vinden. Op de Facebookpagina van de Conn worden de leden van de ledenraad ook aan u voorgesteld door middel van een kort vraaggesprek. Onlangs was het de beurt aan Willemijn Nieuwenhuis.

Het bestuur bestaat uit vier mensen, maar vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur zijn er twee vacatures. De Conn is op zoek naar een bestuurslid voor ICT en een penningmeester. Bent u iemand of kent u iemand die daarin interesse heeft, dan horen we dat zeer graag. De functieprofielen voor beide vacatures kunt u vinden op de website van de Conn.

Ledenadministratie en glasvezelideeën

Onlangs hebben wij een brief gestuurd naar alle inwoners van Nuenen om hen te vragen lid te worden. U bent al lid en dat waarderen wij zeer. Eén van de voordelen van het lidmaatschap is dat wij u kunnen helpen, als u een idee hebt voor een (glasvezel-gerelateerde) dienst.

Eén van de doelstellingen van de Conn is het deelnemen in het opstarten en/of faciliteren van initiatieven die met behulp van het glasvezelnetwerk kunnen worden ontwikkeld. Wij nodigen alle leden uit om ideeën met ons te overleggen, in welk stadium deze zich ook mogen bevinden.

Ook in 2020 een Avondje Conn

In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij het Avondje Conn, op 28 mei 2019 gehouden in het Klooster. Omdat we veel enthousiaste reacties hebben ontvangen en zelf ook tevreden terugkijken op het evenement, hebben we het Avondje Conn ook voor volgend jaar alvast in de planning opgenomen. We hebben nog geen exacte datum geprikt, maar het zal in eht voorjaar plaatsvinden. We houden u hiervan op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Coöperatie OnsNet Nuenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *