Avondje Conn 2020 in het teken van connectiviteit, innovatie en lokale leerervaringen

Het glasvezelnetwerk van Nuenen leent zich voor nog zeer veel innovatieve ontwikkelingen, waarvan jong en oud de vruchten kunnen plukken. Dat mag één van de belangrijkste conclusies zijn van het Avondje Conn, woensdag 30 september live uitgezonden via de LON. Niet alleen het bestuur van de Coöperatie OnsNet Nuenen, ook een aantal gastsprekers demonstreerde fantastische mogelijkheden voor het eerste Fiber to the Home netwerk van Nederland.

De organisatie van het Avondje Conn 2020 had door de op het laatst gewijzigde coronamaatregelen nog wat voeten in de aarde, maar juist de glasvezelmogelijkheden zorgden voor een oplossing. Tot het weekend voor 30 september zouden zeventig Nuenenaren de bijeenkomst bij kunnen wonen, maar nieuwe maatregelen maakten de komst van bezoekers onmogelijk. De Conn had daar echter in samenwerking met de LON op voorgesorteerd door een live uitzending mogelijk te maken. Vanwege de VIP-aansluiting (het glasvezel-video inkoppel punt) in het Klooster kon de LON een uitzending met prefect beeld en geluid verzorgen en konden alle Nuenaren vanuit hun huiskamer meekijken naar het Avondje Conn 2020.

Net als de 2019-editie stond het evenement in het teken van het informeren van de leden over de activiteiten en projecten waar de Conn zich mee bezig houdt en van het uitdagen van de leden over het bedenken van nieuwe, innovatieve ideeën.

De Conn roept op tot innovatieve ideeën

Willem Ligtvoet, voorzitter van de Conn, verzorgde het eerste deel van deze doelstelling, waarbij hij stilstond bij enkele van de projecten die het afgelopen jaar in de belangstelling stonden en nog steeds staan, zoals de eerder genoemde VIP-punten en het project ‘de Verenigde Straten van Nuenen’. In het algemeen is één van de doelstellingen van de Conn om mee te denken en bij te dragen aan het tot stand brengen van nieuwe sociale verbindingen leggen in de leefomgeving. Willem deed daarom ook een oproep aan alle Nuenenaren om met nieuwe innovatieve ideeën te komen die wellicht ondersteuning in enige vorm door de Conn kunnen ontvangen. Willem stelde bovendien de nieuwe bestuursleden van de Conn aan het tv-publiek voor.

Hans Doffegnies (secretaris), Barend Jan Verstegen (penningmeester) en Ronald van der Linden (ICT) hebben sinds dit jaar zitting in het bestuur.

Katinka van Garderen

Daarna was het de beurt aan een viertal presentaties van gastsprekers. Bij het tot stand brengen van het programma werd vooral naar drie kernwoorden gekeken: connectiviteit, innovatie en het lokale aspect. Katinka van Garderen, directeur Summa Zorg, gaf een mooie presentatie over hoe de Zorg-opleidingen aan toekomstgericht werken, daarbij denkend aan duurzaamheid, de veranderende arbeidsmarkt maar ook aan de vergrijzende gemeenschap in gemeentes als Nuenen. Deze zorg wordt steeds nadrukkelijker op wijkniveau en door de connectiviteitsmogelijkheden bij de burger thuis geboden.

Ton Koonen

In het optreden van Ton Koonen werd de technisch geschoolde Nuenenaar op zijn wenken bediend. De professor van de TU/e gaf inzichten in de ontwikkelingen van de connectiviteit binnenshuis. Het vakgebied van Ton Koonen omvat de optische communicatie en zijn vakgroep is bijvoorbeeld bezig om verbetering aan te brengen in draadloze en bedrade oplossingen. Wat te denken van een flexibele en minder kwetsbare kunststof-glasvezeldraad die eenvoudig binnenshuis is aan te brengen of beamtechnieken die zorgen voor supersnelle dataverbindingen die alleen beschikbaar zijn voor één apparaat.

Kees Rovers en Aart Wijnen

Met zijn nieuwe project De Verenigde Straten van Nuenen zorgt Kees Rovers voor een innovatie die Nuenen nog maar eens op de kaart zet. Kees Rovers was één van de mensen die aan de basis stonden van het Nuenense glasvezelnetwerk, maar geeft met dit project het begrip innovatie wederom een impuls.

In een duopresentatie met Aart Wijnen gaf Kees een korte uitleg. De Verenigde Straten van Nuenen biedt bewoners van de wijken Refeling, Refelingse Erven en Het Puyven een gereedschapskist waarmee hun woningen kunnen worden verduurzaamd en tegelijkertijd levensloopbestendig kunnen worden gemaakt.

Het project bestaat niet zonder Aart Wijnen, architect in bureau De Twee Snoeken. Dit bureau ontwikkelde software waarin elk huis in de genoemde wijken werd opgenomen. Met de software is het mogelijk om een zeer groot aantal wijzigingen van de architectuur te bekijken, zowel binnens- als buitenshuis, die duurzaamheid en levensloopbestendigheid bevorderen. Daarbij worden ook voortdurend de kosten inzichtelijk gemaakt en bewoners kunnen op basis hiervan belangrijke keuzes maken.

CasimirTech met Bjorn en Tamar

De afsluiting werd verzorgd door twee leerlingen van het Lorentz Casimir. Bjorn en Tamar zijn lid van het team CasimirTech, een projectgroep die meedoet in de First Tech Challenges (FTC), een competitie vanuit het bedrijfsleven om jong technisch talent uit te dagen. Het team CasimirTech bouwt robots waarmee opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Met de robots neemt het team het op tegen andere teams en er kan op diverse vlakken het onderscheid worden gemaakt. Zie hier het filmpje van CasimirTech.

Omdat het team vorig jaar de Inspire Award won, mocht het deelnemen aan een wedstrijd in de VS, maar helaas gooide Covid-19 roet in het eten. Toch blijft het team vol goede moed deelnemen en de technische uitdagingen aangaan.

Het Avondje Conn 2020 was een leerzame avond die in 2021 vanzelfsprekend een vervolg krijgt.

Hebt u de uitzending gemist of wilt u nog eens terugkijken, dan kan dat via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U7wBDBiaHOg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *