Prettig ouder worden in Gerwen begint nu

De Werkgroep Leefbaar Gerwen, Senergiek, Coöperatie OnsNet Nuenen en de dorpsraad hebben vanaf het begin een bottom-up benadering gehanteerd, waarbij de bewoners van Gerwen actief werden betrokken. Diverse bijeenkomsten, waaronder avonden met Gerwense senioren en diepte-interviews met Vrijwillige Ouderen Adviseurs, vonden plaats in de eerste helft van 2022. De resultaten zijn verwerkt in een rapport door studenten van het Summa-college.

Op basis van deze bevindingen heeft de werkgroep een projectplan opgesteld met als doel drie interventies te implementeren: de inzet van een dorpsondersteuner, de inrichting van een ontmoetingspunt en de lancering van een ondersteunend ICT-platform. Gedurende het hele proces heeft de werkgroep contact gezocht met de gemeente, aangezien participatie van de gemeente een voorwaarde was voor het project en de continuïteit ervan.

We zijn verheugd te kunnen melden dat op 21 december jongstleden de werkgroep “Prettig Ouder Worden in Gerwen begint nu” en de Gemeente Nuenen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend in het kader van de visie op wijkgericht werken.

Marianne van Lankvelt (beleidsmedewerker Coöperatie Ons Net Nuenen), Luc Harms (Werkgroep Leefbaar Gerwen), Pieter van Wijk (Oud is In) en wethouder Niels Wouters Niels W.) ondertekenden in de trouwzaal. Ook John Aben en Bart Heldens (LEVgroep, Leven & Verbinden) hebben ondertekend, maar konden niet bij de foto opname zijn.

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een dorpsondersteuner en de uitbreiding van een ontmoetingspunt in Gerwen.

Voor de ontwikkeling van het ondersteunende ICT-platform www.gerwen-online.nl heeft Coöperatie OnsNet Nuenen financiële steun verleend. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgroep en de gemeente, zal de komende twee jaar het project evalueren en waar nodig bijsturen. Deze pilot in Gerwen dient als een voorbeeld voor het bredere gebied van Nuenen en Nederwetten.

Lees hier een eerder bericht over het project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *