Avondje Conn

Avondje Conn 2022

Op woensdag 28 september organiseert de coöperatie het Avondje Conn 2022. Het jaarlijkse evenement vindt plaats van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in Het Klooster in Nuenen.

Net als vorig jaar organiseert de Coöperatie OnsNet Nuenen (Conn) een gratis bijeenkomst voor Nuenenaren om hen te informeren over de activiteiten en projecten die met medewerking van de Conn zijn en worden ontwikkeld.

Tijdens het Avondje Conn heten we u welkom met een kop koffie of thee, waarna er presentaties volgen van het Conn-bestuur en enkele gastsprekers. We bieden bezoekers natuurlijk ruimte om hun vragen te stellen en we sluiten af met een hapje en een drankje.

Meld je aan door een mail te sturen naar info@connuenen.nl en geef aan met hoeveel personen je komt.

Programma

Op het Avondje Conn willen we een beeld schetsen van de mogelijkheden die connectiviteit in het algemeen en ons glasvezelnet in het bijzonder bieden. Zoals dat ook één van de doelstellingen van de Conn is.

Net als in de voorgaande jaren kijken we bij het samenstellen van het programma onder andere naar de projecten waar de Conn in participeert. Daarnaast willen we ook vooruitkijken, de mogelijkheden van het netwerk aftasten, nieuwe mogelijkheden onderzoeken en het publiek, onze leden, inspireren.

19.15 – 20.00     Inloop

20.00 – 20.05    Erik Compter, start plenair programma

20.05 – 20.15    Hans Doffegnies, toelichting projecten, blik op de toekomst

20.15 – 20.30     Internet of Things, Erwin Pino

20.30 – 20.45     Digitaal Platform Nuenen, Pieter van Wijk

20.45 – 21.00     Project Margot, Joost Sluijter en Stefan Prinsen

21.05 – 21.25     Brainport Smart District, Peter Portheine

21.25 – 21.45     Vraag- en antwoordmogelijkheden met het publiek

21.45                    Hans Doffegnies, afronding

21.50                     Borrel

Meer over het programma

Tijdens het programma geeft Conn-voorzitter Hans Doffegnies inzichten in de activiteiten van de Conn. Daarna is het woord aan een aantal gastsprekers, waarbij we de mogelijkheden die connectiviteit in het algemeen biedt en ons glasvezelnet in het bijzonder als uitgangspunt hebben genomen.

Op eigen initiatief heeft Erwin Pino op zijn huis in Gerwen een The Things Network-antenne gezet. Met deze antenne is het voor iedereen die binnen het bereik woont mogelijk om eenvoudige internet of things applicaties aan te sturen. Erwin Pino heeft zelf een applicatie gebouwd die hij inzet voor het beheer van bijenkasten. Tijdens het Avondje Conn zal hij over de mogelijkheden vertellen.

De afgelopen jaren is er door diverse partijen in Nuenen aangegeven dat er behoefte is aan een digitaal platform, waarbij gemeenschappen, verenigingen of willekeurig welke samenwerkingsverbanden een digitale plek hebben. Na gesprekken met veel partijen is er een pilot tot stand gekomen in Gerwen. In 2021 hebben er verschillende vergaderingen plaats gevonden met deelnemende partijen Conn, Oud is In, Werkgroep Leefbaar Gerwen en Senergiek. Rondom het thema ‘Prettig ouder worden in Gerwen begint nu’ zijn er verschillende stappen gezet. Pieter van Wijk zal hierover uitweiden.

Op 22 en 23 oktober 2022 vindt de uitvoering plaats van MARGOT, de muzikale toneelvoorstelling over het liefdesverhaal van Margot Begemann en Vincent van Gogh. Brass Band Nuenen is de initiatiefnemer en organiserende partij van MARGOT. Door de samenwerking aan te gaan met de Coöperatie OnsNet Nuenen krijgt de uitvoering een bijzondere component erbij. De samenwerking met de Coöperatie OnsNet Nuenen (CONN) stelt de organisatie in staat om een live-registratie vanuit het Klooster via het glasvezelnetwerk uit te zenden op een aantal locaties in Nuenen. Joost Sluijter en Stefan Prinsen nemen het publiek mee in de voorbereidingen.

In de Helmondse wijk Brandevoort wordt de wijk van de toekomst ontwikkeld door Stichting Brainport Smart District (BSD). De nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden hier ingezet om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren. Peter Portheine geeft op het Avondje Conn inzicht in de creatie van een slimme woon- en werkwijk waarin bewoners zelf een centrale rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.